banner1

„Така и вашиот Отец небесен не сака да загине ниедно од овие, маливе."
Матеј 18:14

banner1
group-of-children

„Одете по целиот свет и проповедајте им ја
Радосната вест на сите луѓе!" Марко 16:15

group-of-children
previous arrow
next arrow

ДОПИСНИ КУРСЕВИ

КЛИП (Кликни-Пронајди), интерактивен online курс за деца.

КЛИП (Кликни-Пронајди) е осмислен како водич и помош на децата во разбирањето на традиционалните морални вредности кои ги наоѓаме во Светот Писмо (Библијата).
КЛИП на децата им ги претставува случките од Библијата на интересен и современ начин. Покрај случките КЛИП за децата има приготвено и игри, квизови и доста забава.

поврзани

ТЕМИ

КЛУБОТ НА ДОБРАТА ВЕСТ

Мисиска работа, квизови, библиски лекции, темелни поуки од Божјото Слово, сето тоа во КДВ.

Запознајте го Бог, живејте за Бог, служете му на Бог. Бидете дел од Јуниор тин клуб.

ЈУНИОР ТИН КЛУБ

Мисијата за евангелизација на деца ® е најголемата мисија на светот чие служење е ексклузивно усмерено кон децата. Секоја година МЕД достигнува над 9 милиони деца по целиот свет, во повеќе од 160 земји. Со нашите специјализирани служења, поуки и материјали за подготовка, ние се обидуваме да ја исполниме „Големата Заповед“. Мисијата за евaнгелизација на деца ја пренесува вистината на Божјото Слово низ целиот свет. Во Република Македонија МЕД е воспоставена во 1990 година.

Булевар АСНОМ 60-1-5 Скопје 1000

Република Македонија

02 24 32 600

МЕД Македонија © 2011-2022
Сите права задржани