Annual concert

Smart Slider with ID: 1 Concert of the choir "Angelski Glas" Child Evangelism Fellowship in Macedonia invites you to the annual concert of the children's choir "Angelski Glas". The concert…

Завршен концерт

Smart Slider with ID: 2 Концерт на хорот „Ангелски глас” Детскиот хор „Ангелски глас” на 11 мај 2019 година ќе одржи завршен концерт. Настанот ќе се одржи во хорската концертна…

Нова Велигденска лекција

Smart Slider with ID: 2 Нова Велигденска лекција Во новата Велигденска лекција децата ќе можат, истражувајќи како детективи да ја откријат причината за смртта на Господ Исус Христос. Лекцијата ги содржи сите…