Активности на хорот „Ангелски глас“

Smart Slider with ID: 2 Активности на хорот „Ангелски глас“ МЕД како покровители на детскиот хор „Ангелски глас“, споделуваме дел од активностите на хорот во октомври, декември 2019 и јануари…