Важно соопштение

Smart Slider with ID: 2 Важно соопштение Ние, како „Мисија за евангелизација на деца“ во Македонија, иако ни на сон не ни паѓаше дека може да се случи нешто вакво,…