Јона

Smart Slider with ID: 2 Јона Јона е висински човек кој вистински искусил, како е да си 3 дена во утробата на една голем риба. Зашто се нашол таму ќе…