Каде припаѓаш?

Smart Slider with ID: 2 Каде припаѓаш? Пронајди се себеси во личностите кои беа сведоци за првиот Велигден.https://www.youtube.com/watch?v=xXVOltEIfukповрзани ТЕМИ МЕД ВИДЕО Youtube каналот (МЕД Македонија) на Мисијата за евангелизација на…